Leverantör

Våra leverantörer skall klara följande kriterier för att ansöka om att bli underentreprenör till Nordgren & Partners
  1. Underentreprenören skall betala F-skatt.
  2. Underentreprenören skall innehava giltigt kollektivavtal .
  3. Underentreprenören skall innehava en giltig ansvarsförsäkring.
  4. Underentreprenören skall bära ID06.
  5. Underentreprenören skall följa Nordgren & Partners Miljöpolicy i största möjliga mån.Fakturering

Fakturor skall vara märkta med projektnummer och namn.
 Det skall även framgå vart och när arbetet har utförts.
Nordgren & Partners VAT nummer (SE556892923501) skall stå angivet på fakturorna.

Mailfakturor skickas till faktura@nordgrenpartners.se 

Postadress till adressen nedan:

Nordgren & Partners AB
Söderbyvägen 1C 
195 60 Arlandastad

Samarbetspartners