Våra tjänster

  • Byggservice -  är av löpande karaktär, t ex underhålls- och reparationsarbeten som utförs utan fast arbetsplatsorganisation. Som kund får du hög servicegrad med en dedikerad kontaktperson. Vi har stark lokal kännedom. Vi har idag ett ramavtal med Baushaus på byggservice.
  • Rivning & Sanering - Vi har lång erfarenhet av rivning och sanering. Flertalet av våra anställda är utbildade inom Asbests samt PCB. 
  • Försäkringsskador

    Vi arbetar idag med Länsförsäkringar när de kommer till försäkringsarbeten. Det kan vara allt från fuktskador till Brand. 

  • Projektledning – Vi tar oss an stora som små projekt där allt ingår från projektledning till utförande av vår personal samt samarbetspartners. Vi kan även vara med och skapa kostnadskalkyler via vårt kalkyleringssystem Meps.
  • VVS – Nordgren & Partners har två stycken VVS montörer som utför arbeten inom kyla, service samt installationer av värmepumpar.
  • Transport – Nordgren & Partners är ett registrerat åkeri som har 4 bilar/lastbilar som opererar mellan Västerås – Stockholm- Uppsala. Vi är med i Biltrafikens arbetsgivareförbund. 
 

 
 
 

Nordgren & Partners stödjer Missing People samt Barncancerfonden